Сільська рада

Організує роботу сільської ради та її виконавчого комітету, підписує рішення, здійснює керівництво, скликає сесії, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради, забезпечує підготовку на розгляд проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання, забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, сільскої ради, її виконавчого комітету, є розпорядником бюджетних коштів, представляє ОТГ та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, укладає від імені ОТГ та її виконавчого комітету договори, віднесених до компетенції ради, подає їх на затвердження, веде особистий прийом громадян, забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань, видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Головко Сергій Іванович

Сільський голова

Організує роботу сільської ради та її виконавчого комітету, підписує рішення, здійснює керівництво, скликає сесії, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради, забезпечує підготовку на розгляд проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання, забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, сільскої ради, її виконавчого комітету, є розпорядником бюджетних коштів, представляє ОТГ та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, укладає від імені ОТГ та її виконавчого комітету договори, віднесених до компетенції ради, подає їх на затвердження, веде особистий прийом громадян, забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань, видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Проводить реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, заяв громадян. Видає (готує) довідки різного характеру, веде облік пільгової категорії населення.

Дериведмідь Лариса Володимирівна

Діловод

Проводить реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, заяв громадян. Видає (готує) довідки різного характеру, веде облік пільгової категорії населення.

Проводить роботу зі зверненнями громадян, виконує делеговані повноваження: вчиняє нотаріальні дії (посвідчує заповіти, довіреності, засвідчує справжність підпису громадян та вірність копії документів), проводить державну реєстрацію актів цивільного стану (реєстрацію народження, шлюбу та смерті громадян), виконує інші повноваження згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Горбенко Ірина Михайлівна

Секретар сільської ради та виконавчого комітету

Проводить роботу зі зверненнями громадян, виконує делеговані повноваження: вчиняє нотаріальні дії (посвідчує заповіти, довіреності, засвідчує справжність підпису громадян та вірність копії документів), проводить державну реєстрацію актів цивільного стану (реєстрацію народження, шлюбу та смерті громадян), виконує інші повноваження згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідає за облік військовозобов’язаних та призовників, організовує своєчасну явку призовників для проходження призовної  медичної комісії, явку  військовозобов’язаних на вимогу РВК,  проводить звірку карток первинного обліку з РВК. Проводить реєстрацію та зняття с реєстрації місця проживання громадян, готує довідки для отримання паспорта громадянина України у зв’язку з досягненням віку, втратою, зіпсуванням та зміною прізвища.

Головко Тамара Андріївна

Завідувач військового облікового бюро, відповідальна за реєстрацію місця проживання громадян територіальної громади

Відповідає за облік військовозобов’язаних та призовників, організовує своєчасну явку призовників для проходження призовної медичної комісії, явку військовозобов’язаних на вимогу РВК, проводить звірку карток первинного обліку з РВК. Проводить реєстрацію та зняття с реєстрації місця проживання громадян, готує довідки для отримання паспорта громадянина України у зв’язку з досягненням віку, втратою, зіпсуванням та зміною прізвища.

Проводить прийом громадян по земельним питаннях. Веде облік земельних ділянок та землекористувачів. Проводить роботу із зверненнями та скаргами громадян. Готує матеріали на розгляд постійних комісій сільської ради щодо надання земельних ділянок, в межах своїх повноважень. Проводить погодження проектів відведення та технічних документацій із землеустрою. Готує проекти рішень сесії Руденківської сільської ради із земельних питань. Контролює виконання розрахунків сплати податків та орендної плати за користування земельними ділянками фізичними та юридичними особами.

Гаврищук Світлана Анатоліївна

Завідувач сектору земельних відносин, комунальної власності та житлово-комунального господарства, спеціаліст ІІ категорії землевпорядник

Проводить прийом громадян по земельним питаннях. Веде облік земельних ділянок та землекористувачів. Проводить роботу із зверненнями та скаргами громадян. Готує матеріали на розгляд постійних комісій сільської ради щодо надання земельних ділянок, в межах своїх повноважень. Проводить погодження проектів відведення та технічних документацій із землеустрою. Готує проекти рішень сесії Руденківської сільської ради із земельних питань. Контролює виконання розрахунків сплати податків та орендної плати за користування земельними ділянками фізичними та юридичними особами.

Проводить нарахування заробітної плати працівникам апарату сільської ради та її виконавчих органів, робітникам з благоустрою, подає звіти до пенсійного фонду,  управління статистики, веде облік електроенергії по установах та вуличному освітленню, подає звіти до ПАТ  «Полтаваобленерго», веде облік руху матеріалів по установах сільської ради.

Кіденко Інна Василівна

Спеціаліст ІІ категорії з бухгалтерського обліку

Проводить нарахування заробітної плати працівникам апарату сільської ради та її виконавчих органів, робітникам з благоустрою, подає звіти до пенсійного фонду, управління статистики, веде облік електроенергії по установах та вуличному освітленню, подає звіти до ПАТ «Полтаваобленерго», веде облік руху матеріалів по установах сільської ради.

Виконує роботу щодо складання бюджетного запиту сільського бюджету, вносить розпис видатків сільського бюджету до програми «ІАС – Місцеві бюджети».

Пуценко Тетяна Борисівна

Головний спеціаліст сектору фінансово-економічного розвитку

Виконує роботу щодо складання бюджетного запиту сільського бюджету, вносить розпис видатків сільського бюджету до програми «ІАС – Місцеві бюджети».

Організовує роботу сектору бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету сільської ради, забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерію відповідно до Положення. На основі даних бухгалтерського обліку забезпечує складання фінансової звітності організації та подання її відповідним організаціям у встановлені строки. Складає баланс, у тому числі: основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал, розрахунки, доходи, витрати.

Козир Ольга Леонідівна

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Організовує роботу сектору бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету сільської ради, забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерію відповідно до Положення. На основі даних бухгалтерського обліку забезпечує складання фінансової звітності організації та подання її відповідним організаціям у встановлені строки. Складає баланс, у тому числі: основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал, розрахунки, доходи, витрати.

Проводить збір із сплати земельного податку за користування земельними ділянками з фізичних осіб. Надає допомогу громадянам у оформленні документів для отримання субсидії та подає їх до органу соціального захисту населення. Інформує населення про нарахування субсидії.

Лук'яненко Оксана В'ячеславівна

Касир

Проводить збір із сплати земельного податку за користування земельними ділянками з фізичних осіб. Надає допомогу громадянам у оформленні документів для отримання субсидії та подає їх до органу соціального захисту населення. Інформує населення про нарахування субсидії.