Вітаємо Вас на сайті Руденківської сільської ради

До складу Руденківської сільської ради входять 7 населених пунктів: Руденківка, Дубина, Клюсівка, Мар’янівка, Пудлівка, Великі Солонці та Пологи Низ.

Межує з Новосанжарською, Кунцівською, Драбинівською, Малоперещепинською, Кобеляцькою сільськими радами.

  • Площа території сільської ради – 1 0825,63 га.
  • Населення (зареєстрованні станом 01.01.2018 року) - 4 265 осіб

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки села Клюсівка

Опубликовано: 07/09/2020     Автор: Адмiнiстратор сайту

Заява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки села Клюсівка Відповідно до статті 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, яка включається до звіту про СЕО, та необхідності здійснення СЕО замовник подає заяву про визначення обсягу СЕО до місцевих органів управління. Визначення обсягу СЕО дозволяє сфокусувати звіт на важливих питаннях охорони довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для громадськості та зацікавлених сторін. Враховуючи вище вказане надаємо інформацію про визначення обсягу СЕО проекту містобудування «Генеральний план з планом зонування території села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» 1) Замовник. Виконавчий комітет Руденківської сільської ради, Новосанжарського району Полтавської області, 39323, Україна, Полтавська обл. Новосанжарський район., с.Руденківка, вул.Центральна, 13. Виконавець – ФОП Дронь М.С. 2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. Містобудівним проектом «Генеральний план з планом зонування території села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» вирішуються основні принципові питання планування території населеного пункту. Генеральний план та План зонування території села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області, керуючись рішенням тридцять першої сесії Руденківської сільської ради сьомого скликання від 28.05.2020 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану з планом зонування села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» на виконання вимог договору за №022-20-ГП, розробляється ФОП Дронь М.С. на замовлення виконавчого комітету Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області. Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови територій населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо. Крім того, генеральний план населеного пункту сприятиме в частині забезпечення надходження від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організація благоустрою населеного пункту тощо. Вирішення стратегічної цілі щодо територіального розвитку населеного пункту передбачається шляхом проведення аналізу території з визначенням резервів територій та допустимих видів їх використання. Попередній аналіз виконано на основі використання геоінформаційних систем та технологій. Для створення ГІС застосовувалася ліцензійна програма Digitals. Після розробки затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво та діяльність на території населеного пункту села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області. Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту. При розроблені генерального плану враховуються: «Схема планування території Полтавської області», розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013), інформація земельного кадастру. 3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів). Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. Генеральним планом села Клюсівка розглядається можливість уточнення планування та забудови території населеного пункту та його перспективного розвитку. Даних щодо радіоактивного забруднення території села немає. Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку на території села немає. Хімічно небезпечних об’єктів немає, точкові хімічно небезпечні об’єкти, розташовані за межами села, в зону можливого хімічного забруднення, до яких потрапляє територія села, відсутні. Несприятливі гідрометеорологічні явища (паводки, провали, зсуви) відсутні. Територія населеного пункту має сприятливі умови для будівництва і рівнинний рельєф. Поза межами населеного пункту наявні території рекреаційного призначення, зокрема табори. На території населеного пункту відсутні об’єкти промисловості, які могли б здійснювати небезпечний вплив на населення. Рельєф території села загалом спокійний; північна частина села до має схил до річки. Ґрунти чорноземи та суглинки, придатні для будівництва і зелених насаджень. В період паводків населений пункт не затоплюється. За екологічними чинниками територія знаходиться у сприятливому середовищі, яке забезпечується відсутністю джерел забруднення та наявністю зелених насаджень. На території населеного пункту наявна 1 водозабірна свердловина безбаштового типу яка розміщена в центральній частині села, яка забезпечує централізованим водопостачанням територію всього населеного пункту. Зазначена свердловина перебуває на балансі КП «Господар». Також на території с.Клюсівка, в північній його частині, наявна водозабірна свердловина із баштою, що знаходиться у приватній власності, інформація щодо її використання відсутня. Очисні споруди на території села Клюсівка відсутні, водовідведення здійснюється від окремих житлових будинків у власні вигрібні ями або септики. В проекті генерального плану визначено місце (в східній частині села) під розміщення станції очищення стічних вод комунальної каналізації. Враховуючи рельєф с.Клюсівка, проектом передбачено каналізування по якому стоки самопливними та напірними мережами доправляються до очисних споруд. Для забезпечення надійного каналізування поверхневих стоків в місці, де це не можливо самопливним методом в результаті не відповідного ухилу рельєфу, передбачено розташування каналізаційних насосних станцій. Проектом генерального плану передбачене використання на очисних спорудах села споруд механічного і біологічного очищення на біофільтрах, як найбільш екологічний вид очищення побутових стоків. Відповідно до додатку №12 державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. N 173 та ДБН Б.2.2-12:2019 прим. 5 таблиці 30 ДБН В.2.5-75:2013 санітарно-захисна зона споруд механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях продуктивністю до 0,2-0,5 тис.м3/добу складає 150 м. На території села діє 4 визначені місця для поховань. Проектними рішеннями передбачено поступове припинення поховань на діючих кладовищах, та визначене місце під нове (проектне кладовище в східній частині в межах села). 4) Ймовірні наслідки: Ймовірні наслідки діяльності – генеральний план розроблений відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». а) Для довкілля, у тому числі для населення. Ймовірні види впливу на навколишнє середовище: – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та виробничої техніки; – в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – система господарсько-питного водопроводу. Каналізація – проектна, централізована; – порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо; – акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць; – на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району. б) Для територій з природоохоронним статусом. Об’єкти та території природно-заповідного фонду на території проектування відсутні, отже вплив не передбачається. в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Транскордонний плив відсутній. 5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено. Генеральним планом передбачається удосконалення планувальної структури населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природного середовища та збільшення його потенціалу за рахунок благоустрою територій зелених насаджень та організації паркових зон і зон відпочинку населення. 6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. Перевірка матеріалів Генерального плану території, розділу «Оцінка екологічних умов просторового планування», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля. 7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. 8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання. Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Виконавчий комітет Руденківської сільської ради за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с.Руденківка, вул.Центральна,13 протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті сільської ради https://rudenkivka-rada.gov.ua/ Додаток: основне креслення генерального плану на 1 арк. в 1 прим. Сільський голова С.І.Головко Читати далі

Повідомлення про початолк процедури проведення громадських слухань «Генеральний план з планом зонування села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області»

Опубликовано: 07/09/2020     Автор: Адмiнiстратор сайту

Повідомлення про початолк процедури проведення громадських слухань «Генеральний план з планом зонування села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» Повідомлення про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації «Генеральний план з планом зонування села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» З метою врахування громадських інтересів та у зв’язку з розробленням нової містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555 Руденківська сільська рада повідомляє про початок процедури громадських слухань та обговорення проекту містобудівної документації «Генеральний план з планом зонування села Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області». З матеріалами можна ознайомитись та надати пропозиції у Руденківській сільській раді щоденно (крім вихідних) з 08.09.2020р. в робочий час за адресою: 39323, Україна, Полтавська обл., Новосанжарський р-н., с.Руденківка, вул.Центральна,13. Строк завершення прийому пропозицій – 08.10.2020р. Руденківська сільська рада Читати далі