Вітаємо Вас на сайті Руденківської сільської ради

До складу Руденківської сільської ради входять 7 населених пунктів: Руденківка, Дубина, Клюсівка, Мар’янівка, Пудлівка, Великі Солонці та Пологи Низ.

Межує з Новосанжарською, Кунцівською, Драбинівською, Малоперещепинською, Кобеляцькою сільськими радами.

  • Площа території сільської ради – 1 0825,63 га.
  • Населення (зареєстрованні станом 01.01.2018 року) - 4 265 осіб

Заява про визначення обсягу СЕО проекту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, с.Клюсiвка

Опубликовано: 21/10/2020     Автор: Iлона Головко

Заява про визначення обсягу СЕО проекту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га,  с.Клюсiвка Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, яка включається до звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі – СЕО), та необхідності здійснення СЕО, замовник подає заяву про визначення обсягу СЕО до місцевих органів управління. Враховуючи вище вказане, надаємо на розгляд заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту ДДП в якості консультації з переліком критерій, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДДП процедурі СЕО та для визначення обсягу СЕО проекту містобудування «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області». 1. Замовник. Виконавчий комітет Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області. 39323, Україна, Полтавська область, Новосанжарський район, село Руденківка, вул. Центральна, 13; тел. 0534 498242 Виконавець – ФОП Дронь М.С. 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. Проект містобудівної документації – «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області», розроблено відповідно до рішення тридцять третьої сесії Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області сьомого скликання від 14 серпня 2020 року «Про надання дозволу на розробку детального плану території Новосанжарського району Полтавської області». Детальний план території розроблено ФОП Дронь М.С. на замовлення виконавчого комітету Руденківської сільської ради. Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології (якщо вони присутні). Проектом містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» вирішуються основні принципові питання планування земельної ділянки, на якій передбачається розмістити сільськогосподарське підприємство, а саме - птахівниче підприємство для вирощування та утримання племінного батьківського стада птиці з метою отримання біологічно повноцінних яєць породистих курей із високими інкубаційними якостями. Земельна ділянка комунальної власності площею 3,9992 га із кадастровим номером: 5323481400:00:003:0004, на якій планується розмістити птахівниче підприємство, має цільове призначення: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Розміщення сільськогосподарського птахівничого підприємства відповідає цільовому призначенню земельної ділянки. Метою розробки зазначеної містобудівної документації є: - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій; - уточнення та визначення планувальної організації, функціонального призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування; - визначення всіх планувальних обмежень використання території проектування згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами; - визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; - забезпечення комплексності забудови території; - визначення доцільності, обсягів, послідовності будівництва. У детальному плані враховуються інвестиційні наміри будівництва для відповідної території, визначається етап будівництва на наступні 7 років (з терміну затвердження). Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом їх розміщення на веб-сайті відповідної районної державної адміністрації та/або місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні органу виконавчої влади, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України. При розробці детального плану території враховувалися такі матеріали: - «Схема планування території Полтавської області», яка була розроблена Українським науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013 року); - Основне креслення М1:2000 «Генерального плану смт. Нові Санжари Полтавської області», розробленого ТОВ «ПОЛТАВА-ЕКО» (затвердженого восьмою позачерговою сесією Новосанжарської селищної ради сьомого скликання від 30 березня 2018 року); - Планшет №20 «Лісовпорядкування 2017 р.», розробленого Українським державним проекним лісовпорядним виробничим об’єднанням «Харківська державна лісовпорядна експедиція»; - «Звіт з оцінки впливу на довкілля видобування питних підземних вод на Новосанжарському-4 родовищі з метою промислового розливу води», розробленого Науково-технічним центром Полтавського відділення Інженерної академії України в 2019 році; - інформація земельного кадастру. 3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів). Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем, наявних на території, щодо якої здійснюється проектування. Проектом детального планування дана оцінка існуючого стану території, що розглядається, та передбачені: основні принципи планування і забудови території, її функціональне використання, інженерне забезпечення, організація транспортного та пішохідного руху, зокрема шлях руху технологічного та пожежного транспорту для забезпечення виконання технологічних процесів, розміщення місць паркування транспортних засобів працівників підприємства, а також комплексний благоустрій території проектування на виконання вимог ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». Територія, яка підлягає детальному плануванню, розташована між смт. Нові Санжари та с. Клюсівки, за межами населених пунктів. Територія проектування - це сформована земельна ділянка комунальної власності площею 3,9992 га із кадастровим номером: 5323481400:00:003:0004 та цільовим призначенням: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка, яка розглядається Детальним планом, межує: - на півночі, північному сході, сході, південному сході, півдні та південному заході із ділянками лісового господарства (згідно матеріалів Планшету №20 «Лісовпорядкування 2017 р.», розробленого Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням «Харківська державна лісовпорядна експедиція»); - на заході із землями комунальної власності (вільними від забудови, ненаданими у власність або користування) Руденківської сільської ради, що зайняті невеликим лісовим масивом та ділянками, порослими різнотрав’ям і чагарниками. Територія проектування має сприятливі умови для будівництва. Рельєф нескладний дрібнобугристий. На даний час ділянка вільна від забудови. Через земельну ділянку проходить лінія зв’язку, яку проектними рішеннями Детального плану, передбачено перекласти у відповідності до діючих норм. Інші інженерні мережі та споруди на земельній ділянці та поряд із нею – відсутні. Земельна ділянка на даний час поросла лучно-степовим різнотрав’ям, бур’янами та чагарниками. Цінні зелені насадження в межах території проектування відсутні. Перед виконанням наступних стадій проектування, буде виконано комплекс дослідження земельної ділянки - інженерно-геологічні вишукування у відповідності до вимог ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва». Грунтовий покрив земельної ділянки площею 3,9992 га, що розглядається Детальним планом території, представлений як 134г - лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові грунти (згідно «Схеми агровиробничих груп грунтів» у складі Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Згідно Наказу Держкомзему від 06.10.2003 р. №245 «Про затвердження переліку особливо цінних груп грунтів» та статті 150 Земельного кодексу України, дані грунти не відносяться до особливо цінних груп грунтів. Даних щодо радіоактивного забруднення території проектування немає. Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, на території проектування немає. Хімічно небезпечних об’єктів немає. Несприятливі гідрометеорологічні явища (паводки, провали, зсуви) відсутні. На північному заході, від меж розроблення Детального плану території, знаходиться діюче сільськогосподарське птахівниче підприємство - інкубаторна станція «Добра птаха». Найближчі ділянки житлової забудови смт. Нові Санжари розташовані, орієнтовно, на відстані 440,0 метрів від території проектування; ділянки відведені під дачне будівництво (за межами селища), розміщені на відстані - 332,0 метрів. Від проектної території до земельної ділянки медичного центру НГУ «Нові Санжари», який розташований в межах села Клюсівка, відстань становить 425,0 метрів, до земельної ділянки пансіонату «Нові Санжари» Полтаватурист біля с. Клюсівка відстань становить – 517,0 метрів, а до земельної ділянки ТОВ «Новосанжарський завод мінеральних вод» - 617,0 метрів. Поряд із територією проектування проходить автошлях О-1716233 «Клюсівка - Нові Санжари – Нехвороща». Ділянка проектування знаходиться на значній відстані від автомобільного шляху територіального значення, тому не отримує негативного впливу від дороги Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і містобудівні обмеження, щодо запланованої діяльності, відсутні. Дана ділянка не належить до історико-культурних зон. Екологічна ситуація, в межах зони огляду, навколо території проектування протягом останніх років залишається стабільною, випадків екстримально-високого рівня забруднення складових довкілля, підтоплення, зсувів, просідань поверхні території, хімічних викидів – дані відсутні. В літні місяці, на даній території, переважають вітри північно-західного напрямку (тобто напрямок вітру від смт. Нові Санжари та с. Клюсівка в сторону проектної ділянки), а в холодну пору року – східні. Відповідно до існуючої ситуації, територія проектування частково знаходиться в санітарно-захисній зоні (СЗЗ) сільськогосподарського підприємства – інкубаторної станції «Добра птаха». Враховуючи те, що територія проектування пропонується для розміщення і обслуговування сільськогосподарського спеціалізованого птахівничого підприємства, тому особливого негативного впливу вона не зазнає. Проектними рішеннями передбачено розміщення на сформованій земельній ділянці комунальної власності площею 3,9992 га та кадастровим номером: 5323481400:00:003:0004 основних та допоміжних будівель та споруд, пов’язаних функціональним призначенням та технологічними процесами, а саме: чотирьох пташників загальною місткістю до 53 тисяч голів (два пташники розраховані до 14 тисяч голів птиці, один пташник – до 10 тисяч голів і ще один пташник до 15 тисяч голів), ветеринарно-санітарного пропускника із вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями та пожежним постом на одну машину, складу комбікормів, інженерних споруд (окремої водозабірної свердловини, протипожежної насосної станції, пожежних резервуарів; комплектної трансформаторної підстанції, дизельних електростанцій для резервного забезпечення підприємства електроенергією); локальних очисних споруд (ЛОС) побутових стоків із фільтруючими спорудами, локальних очисних споруд (ЛОС) виробничих стоків із фільтруючими спорудами, каналізаційної насосної станції у складі ЛОС, випаровувача очищеної води), забійно-санітарного пункту, дезінфекційно-промивальних приміщень (дезбар’єрів). Крім цього, передбачається облаштувати майданчик для відпочинку, дві стоянки на 3 та на 4 машиномісця для сільськогосподарської техніки, гостьової стоянки на 8 машиномісць легкового транспорту (одне місце передбачене для осіб із інвалідністю), майданчик для контейнерів збору побутового сміття. Детальний план території розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання території, чіткого функціонального зонування, вантажних і пішохідних потоків, створення нормальних умов для роботи сільськогосподарського підприємства по вирощуванню птиці. Проектним рішеннями Детального плану передбачено розділення території птахівничого підприємства на наступні функціональні зони: - буферна зона, на межі підприємства, через яку здійснюється підвезення підстилки для птиці (через дезбар’єр); підвезення комбікормів до складу комбікормів та прохід працівників на територію підприємства через санпропускник; - виробнича зона, у якій розміщуються пташники та допоміжні споруди; - окрема «брудна» зона із окремим під’їздом через дезбар’єр, де розміщуються забійно-санітарний пункт, локальні очисні споруди побутових та виробничих стоків, каналізаційна насосна станція та випаровувач очищеної води. На підприємстві, що проектується, заплановано сучасні технології утримання птиці, а також відсутні послідосховища та відкриті очисні споруди. Приєднання до електромереж передбачено через трансформаторну підстанцію існуючого птахівничого підприємства «Добра птаха», яке розташоване на північному заході від території проектування. В межах санітарно-захисної зони проектного птахівничого підприємства із розміром у 300 метрів, встановленої згідно додатку № 5 ДСП 173-96, наявні існуючі зелені насадження, а саме: із західної та північно-західної сторони (в сторону розміщення медичного центру) розташований ліс шириною не менше 100 метрів; із північної сторони аж до південної сторони, по периметру території проектування та на всю ширину санітарно-захисної зони, розташовані великі лісові масиви лісового господарства. Великі масиви зелених насаджень навколо території проектування відокремлюють («ізолюють») проектне сільськогосподарське підприємство від інших територій та створюють потужну захисну зону. Проектними рішеннями Детального плану пропонується по всьому периметру території птахівничого підприємства, вздовж огорожі, висадити дерева із щільною та високою кроною, які будуть виконувати функцію біологічних фільтрів і захисту від вітру. Крім цього, територія підприємства, вільна від забудови та дорожнього покриття, озеленюється шляхом посіву газонних багаторічних трав. При будівництві сільськогосподарського підприємства, буде виконано роботи по зняттю родючого шару грунту, його збереженню і повторного застосування під час благоустрою території. Для забезпечення потреб птахівничого підприємства у воді передбачаються такі системи водопостачання та каналізації: - буріння та облаштування артезіанської свердловини; - прокладання мережі господарсько-питного водопроводу; - прокладання мережі відокремленого кільцевого протипожежного водопроводу та розміщення протипожежної насосної станції із пожежними резервуарами; - прокладання окремої мережі самопливної господарсько-побутової та окремої мережі виробничо-дощової каналізації; - розміщення локальних очисних споруд (ЛОС) побутових стоків із фільтруючими спорудами; - розміщення локальних очисних споруд (ЛОС) виробничих стоків із фільтруючими спорудами та КНС у їх складі; - облаштування випаровувача для очищеної та знезараженої води. Очисні споруди господарсько-побутових та виробничо-дощових стоків розміщуються на території підприємства відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ДБН Б.2.2-12:2019 «Забудова та планування територій». Вертикальне планування території вирішується за умов організації необхідних нормативних ухилів на запроектованих проїздах та майданчиках із твердим покриттям. Водовідведення поверхневих стоків виконується відкритим способом. Частина дощових та талих вод по проїздах відводиться у найнижчі їх місця, де забирається дощоприймачами і закритою мережею виробничо-дощової каналізації відводиться на локальні очисні споруди. Інша частина поверхневих вод із озеленених територій підприємства, так звані «чисті води», потрапляє через дощову канаву, що проходить по периметру території, безпосередньо до випаровувача. Проектне птахівниче підприємство (невеликої потужності), завдяки своєму розміщенню, екологічно та візуально не буде впливати на територію садибної та громадської забудови найближчих населених пунктів – смт. Нові Санжари та с. Клюсівка. Негативні фактори впливу при будівництві та експлуатації об’єкта проектування можна оцінити як незначні, за умови дотримання всіх норм проектування на стадії проектної документації (стадія «П», «Р»), будівництва та експлуатації. Реалізація проектних рішень «Детального плану території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області», а саме будівництво птахівничого підприємства, сприятиме вирішенню загальнодержавних програм розвитку об’єктів сільськогосподарського призначення, створення додаткових робочих місць, розвиток інфраструктури регіону та наповненню місцевого бюджету. 4) Ймовірні наслідки: Ймовірні наслідки діяльності – в проекті детального плану території враховано вимоги Конституції України; Земельного Кодексу України; Закону України «Про енергозбереження»; Закону України «Про основи містобудування»; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; «Правила охорони електричних мереж», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №209 від 04.03.1997 р.; ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»; ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України №53 від 03.07.2001 року «Про затвердження «Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування»; ВНТР-АПК-04.05 «Підприємства птахівництва»; тощо. а) Для довкілля, у тому числі для населення. Ймовірні види впливу на навколишнє середовище: - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та технологічного транспорту, передбаченого для процесу будівництва об’єкту; - нове будівництво не спричинить змін сформованих в даній місцевості геологічних та структурно-технологічних властивостей масивів порід, що може призвести до деформації земної поверхні. На ділянці буде виконане зняття і перенос родючого шару ґрунту, на час будівельних робіт, із повторним його використанням при благоустрою території підприємства. Планування ділянки та розміщення проїздів передбачено таким чином, аби максимально вписатися в оточуючий рельєф і при цьому використати вільну від забудови територію для озеленення та благоустрою; - в період будівництва запроектованих об’єктів та у процесі їх експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – проектна мережа технічно-побутового та протипожежного водопроводу від пробуреної та облаштованої свердловини. Стічні води відводяться мережами господарсько-побутової та виробничо-дощової каналізацій на окремі локальні очисні споруди побутових та виробничих стоків із фільтруючими спорудами. Очищені та продезінфіковані води направляються у випаровувач; на соціальне середовище: - вплив на соціальне середовище – позитивний, оскільки передбачено створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району; б) Для територій з природоохоронним статусом. Земельна ділянка, на якій планується розміщення птахівничого підприємства, розташована поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив на них не передбачається. в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Транскордонний плив відсутній. 5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено. Придатність земельної ділянки до забудови, на стадії розробки Детального плану території, визначається виходячи з найбільш раціонального її використання, ефективного розміщення всіх основних елементів, об’єктів і їх структури, організації вертикального планування, створення чітких транспортних зв’язків, максимальному збереженню середовища існування людини. Даним детальним планом на розрахунковий період передбачається забудова виробничими будівлями. Вільна від будівель, споруд та мощення частина земельної ділянки використовується для озеленення. На планування проектної території впливатимуть інженерно-економічні аспекти її освоєння під забудову та ряд природних умов: геоморфологічні (форма рельєфу, крутизна схилів), геологічні (будова і склад залягаючих порід, їх несуча спроможність), гідрогеологічні (фізико-хімічний склад і рівень ґрунтових вод). При розробці детального плану проектної території основними нормативними документами є: Державні будівельні норми – ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", Санітарні правила № 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств». З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін. Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. 6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Обсяг досліджень про необхідність здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки (СЕО) передбачається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Відповідно до пункту ІV «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України за №296 від 10.08.2018 року, попередня оцінка основана на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект містобудівної документації процедурі СЕО. Зокрема, СЕО проводиться до документів, які підлягають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Процедура оцінки впливу на довкілля визначена Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» за № 2059-VIII (поточна редакція від 17.07.2020 року). Планова діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, визначена частинами другою і третьою статті 3 зазначеного Закону. Керуючись критеріями, визначеними чaстинами 2 і 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, проведено попередню оцінку містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» щодо необхідності здійснення заходів стратегічної екологічної оцінки, якими передбачено планову діяльність на території проектування: №п/п Перелік критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДДП процедурі CEO Нормативне обгрунтування щодо критеріїв, які підлягають оцінці згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Результати оцінки CEO обов'язково проводиться щодо проектів містобудування, які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» №2354-VIII (поточна редакція від 01.01.2020 року) із визначенням критерії планової діяльності на території населеного пункту відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII (поточна редакція від 17.07.2020 року), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля 1 Проект містобудівної документації Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня (пункт 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку») Стратегічна екологічна оцінка виконується 2 Будівництво птахівничого підприємства загальною місткістю пташників до 53 тисяч голів птиці Відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), а саме: Пункт 3. Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає: 2) сільське господарство, лісівництво та водне господарство: потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше) Стратегічна екологічна оцінка виконується Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII, поточна редакція від 17.07.2020 року, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою даного закону. Будівництво птахівничого підприємства загальною місткістю пташників до 53 тис. голів для вирощування та утримання племінного батьківського стада птиці, з метою отримання біологічно повноцінних яєць породистих курей із високими інкубаційними якостями, відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, зазначених в статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», які можуть мати значний вплив на довкілля. Отже, проект містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області» передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Таким чином детальний план території потребує обов’язкового проведення повномасштабної процедури СЕО. Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Заходи з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Обсяг досліджень про необхідність здійснення процедури СЕО передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля (в разі наявності). 7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. З метою дотримання стану навколишнього середовища на належному рівні, який вимагають чинні нормативні акти, документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться: 1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови: - проведення забудови території згідно нормативних вимог з наміченою містобудівною документацією та функціональним зонуванням; - інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів і майданчиків, тротуарів, вимощення; - улаштування внутрішньої та зовнішньої мережі господарсько-побутової, виробничо-дощової каналізації та локальних очисних споруд (ЛОС) для очищення та дезінфекції всіх видів стоків; - тимчасове зберігання відходів в спеціально відведених місцях згідно нормативних документів із наступною їх передачею на утилізацію, переробку, захоронення організаціям, що мають ліцензії на виконання робіт даного виду; - застосування сучасного технологічного обладнання. 2. Заходи, що поліпшують стан повітряного басейну: - облаштування смуги захисту із дерев по всьому периметру території проектного птахівничого підприємств; - посів на вільних, від забудови та твердого покриття, територіях підприємства, газонних багаторічних трав. Охорона повітряного басейну на птахівничому підприємстві буде забезпечуватися за рахунок комплексу заходів, у тому числі впровадження сучасних технологій виробництва, підвищення екологічної чистоти процесів, розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, на певній висоті, за допомогою неорганізованих, організованих та вентиляційних викидів; створенням захисних смуг зелених насаджень із високою та щільною кроною по периметру території, які будуть виконувати функцію біологічних фільтрів і захисту від вітру. 3. Заходи, що покращують стан підземного водного басейну: - буріння та облаштування артезіанської свердловини; - прокладання мережі господарсько-питного водопроводу; - прокладання мережі відокремленого кільцевого протипожежного водопроводу та розміщення протипожежної насосної станції із пожежними резервуарами; - прокладання окремої мережі самопливної господарсько-побутової та окремої мережі виробничо-дощової каналізації; - розміщення локальних очисних споруд (ЛОС) побутових стоків із фільтруючими спорудами; - розміщення локальних очисних споруд (ЛОС) виробничих стоків із фільтруючими спорудами та КНС у їх складі; - облаштування випаровувача для очищеної та знезараженої води; - санітарне очищення території проектування — облаштування майданчика під контейнери для збирання побутових відходів та встановлення урн. Проектними рішеннями містобудівної документації “Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області” передбачено провадження планової діяльності або розміщення об’єктів, що можуть мати значний або будь-який вплив на довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни та біорізноманіття, грунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів тощо. 8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” (у разі необхідності проведення повномасштабної процедури СЕО). 9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання. Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Руденківської сільської ради, громадськість має право надати зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до виконавчого комітету Руденківської сільської ради за адресою: 39323, Полтавська обл., Новосанжарський р-н., с. Руденківка, вул. Центральна, 13. Голова Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області С.І. Головко Читати далі

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Генеральний план з планом зонування території с. Мар’янівка

Опубликовано: 21/10/2020     Автор: Iлона Головко

Заява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Генеральний план з планом зонування території с. Мар’янівка Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Генеральний план з планом зонування території села Мар’янівка Новосанжарського району Полтавської області» Відповідно до статті 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, яка включається до звіту про СЕО, та необхідності здійснення СЕО замовник подає заяву про визначення обсягу СЕО до місцевих органів управління. Визначення обсягу СЕО дозволяє сфокусувати звіт на важливих питаннях охорони довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для громадськості та зацікавлених сторін. Враховуючи вище вказане надаємо інформацію про визначення обсягу СЕО проекту містобудування «Генеральний план з планом зонування території села Мар’янівка Новосанжарського району Полтавської області» 1) Замовник. Виконавчий комітет Руденківської сільської ради, Новосанжарського району Полтавської області, 39323, Україна, Полтавська обл. Новосанжарський район., с.Руденківка, вул.Центральна, 13. Виконавець – ФОП Дронь М.С. Читати далі